2013-03-10

Islamic Centers imam kan ha dömt häktade muslimer


Tidningen Dispatch International har dammat av bloggen Muslimska Friskolans gamla gräv om Islamic Centers fängelseimam, genom att i princip göra en ny intervju om samma sak. Därför antas det vara fritt att i sin helhet återge hela artikeln med hänvisning:


Bild på imamen Ayoub Chibli bredvid den stora moskén i Malmö:
http://cdn5.d-intl.com/wp-content/uploads/2013/03/Ayoub-Chibli-660x330.jpg

"Häktade muslimer kan dömas av sin egen imam 

Posted by: Anna Bergström

Socialdemokraten och imamen Ayoub Chibli sitter på dubbla stolar: ”Jag är trött på att prata om det"

Imamen Ayoub Chibli möter i princip alla häktade muslimer i Malmö. Samtidigt tjänstgör han som nämndeman i tingsrätten där många av de häktade hamnar. Om Chibli gjort sig skyldig till jäv går däremot inte att kontrollera. Tingsrätten registrerar nämligen inte vid vilka rättegångar nämndemännen har tjänstgjort.

– Systemet har brister, erkänner lagmannen vid Malmö tingsrätt.

Det har stormat rejält runt imamen och socialdemokraten Ayoub Chibli under de två år han har tjänstgjort som nämndeman i Malmö tingsrätt. Förutom att han fått sparken från rollen som familjerådgivare vid Malmö Islamic Center på grund av sina radikala åsikter, har han bland annat uttalat sitt stöd för införande av sharialagstiftning i Sverige samt yttrat att homosexualitet är ”onda gärningar”. Nu visar det sig även att Chibli, förutom att arbeta som imam och nämndeman, dessutom tjänstgör som fängelseimam Malmös två häkten.

Alla fångar och häktade i Sverige har rätt till enskilda samtal med religiösa representanter. Genom ett samarbete med Sveriges Muslimska Råd säkerställer Kriminalvården och Sveriges Kristna Råd, SKR, att häktade muslimer får möjlighet att samtala med en imam. Det råder samma regler för alla själavårdare inom Kriminalvården, oavsett religiös tillhörighet. Detta innebär bland annat, enligt uppgift från SKR, att den som arbetar som själavårdare på ett fängelse eller häkte inte får närvara vid rättegångar som rör personer man samtalat med i tjänsten.

Dessa regler sätts dock åt sidan vad gäller Ayoub Chibli.

I sin roll som fängelseimam träffar Chibli alltså häktade muslimer för själavårdande samtal. Samtalen är strikt konfidentiella och övervakas inte av kriminalvårdens personal. I praktiken möjliggör det ett scenario där Ayoub Chibli först i sin roll som själavårdare håller enskilda samtal med den häktade, för att sedan i sin roll som nämndeman döma samma person i tingsrätten.

Om så vore fallet uppstår en jävssituation som i sin tur skulle ogiltigförklara rättegången. Senast i oktober 2012 meddelade hovrätten att den så kallade Södertäljerättegången [om mord och maffiaverksamhet, reds anm] måste göras om på grund av jäv. Under den rättegången, som hittills kostat skattebetalarna 208 miljoner kronor, tjänstgjorde en nämndeman som var ledamot i polisnämnden. När detta kom fram betraktades han som jävig och rättegången fick göras om.

Hur många mål i Malmö tingsrätt som skulle behöva tas om på grund av Ayoub Chiblis dubbla uppdrag är dock oklart.

För att kunna granska om Ayoub Chibli varit jävig, måste man ta fram de domar han varit med om och sedan kontrollera om den dömde suttit häktad på något av Malmös häkten. Men när Dispatch International ringer tingsrätten och vill ha ut Chiblis domar, får vi veta att tingsrätten inte kan ge ut något sådant material – det finns inte. All hantering av nämndemännens tjänstgöring hanteras manuellt och det går inte att via datorn spåra vid vilka rättegångar en viss nämndeman tjänstgjort. Man registrerar inte heller om en nämndeman själv anmält jäv.

– Vårt system är inte uppbyggt på det sättet. I alla domar står vilka nämndemän som dömt. Men den som vill veta vilka mål en viss nämndeman dömt i, måste komma hit och bläddra sig igenom alla våra domar, säger lagman Eva Wendel Rosberg.

– Vi är inte heller nöjda med systemet, men det är så det ser ut i dag. En viss vägledning kan man få genom att se för vilka perioder nämndemännen begär ersättning och sedan begära ut alla domar från de perioderna, men närmare än så går det inte att komma.

Nämndemän tjänstgör en dag i veckan under tvåmånadersperioder. Under de gångna åren har Chibli begärt ersättning för närmare 30 tjänstgöringsperioder. En period kan dock vara flera dagar och rymma flera förhandlingar.

Lagmannen Eva Wendel Rosberg medger att varken hon eller någon av domarna kan avgöra om Ayoub Chibli någon gång befunnit sig i en jävssituation. Wendel Rosberg menar att det är upp till den enskilde nämndemannen att anmäla eventuellt jäv.

Ayoub Chibli själv vill inte hjälpa till. När Dispatch International ringer och frågar hur han kombinerar sina två uppdrag och om han vid något tillfälle varit med och dömt/friat en person han dessförinnan själavårdat på häktet, svarar han:

– Jag är trött på att prata om det.

I tidigare intervjuer har Ayoub Chibli dock berättat att han som imam träffar i princip alla muslimer på häktet i Malmö. Han har också berättat att han aldrig har anmält jäv.

– Det här är helt sjukt, säger en kriminalvårdaresäkerhetshäktet i Malmö som talat med Dispatch International under förutsättning att det sker anonymt.

– Alla vet. Kriminalvården, tingsrätten och de som ansvarar för själavården [Sveriges Kristna Råd, reds anm] är informerade, men ingen gör något.

– Vi skakar på huvudet åt detta varje vecka, men vad ska vi göra? fortsätter vårdaren.

Att Chibli i sin roll som nämndeman dömt personer han tidigare mött på häktet bedömer denne kriminalvårdare som näst intill ofrånkomligt, eftersom en stor andel av de häktade är muslimer och de allra flesta förhandlingar sker i Malmö.

Tingsrätten ser dock inte någon risk för att jävssituationer uppstår när en person som arbetar med enskilda samtal med häktade sedan ska döma dessa.

– Jag har haft samtal med Ayoub Chibli och klargjort vilka förväntningar vi har på honom.

– Det har resulterat i att jag har fortsatt förtroende för honom, avslutar Eva Wendel Rosberg."


Artikeln hämtad från Dispatch International torsdag 7 mars 2013:
http://www.d-intl.com/haktade-muslimer-kan-domas-av-sin-egen-imam/?lang=sv


Artikeln på engelska:
http://www.d-intl.com/the-conflicting-interests-of-the-prison-imam/

Inga kommentarer: