2013-03-09

Muslimsk friskola anklagar tidning för att vilja stänga skolan


"NT möts av en viss misstänksamhet. Det tar tid innan Omar Nur kan sätta sig och prata. Styrelsemedlemmen Mohammed Hassan filmar och spelar in hela intervjun.

- Ni har gjort artiklar för att forma en opinion för att stänga skolan, tycker Omar Nur.

Omar Nur ifrågasätter att Skolinspektionens kritik var så stor. Enligt honom handlar det om cirka 40 punkter där skolan fick påpekanden medan myndigheten sagt omkring 90."

Källa, Norrköpings Tidning 1 mars 2013:
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8359705


"När det nu visat sig att Jasminskolan här i stan visar stora brister så skyller skolråd Olle Johansson i dagens NT på den fria etableringsrätten."

"Istället för att skylla ifrån sig borde Olle Johansson fråga sig om han, som uppenbarligen känt till Jasminskolans brister, har tagit sitt ansvar och engagerat sig tillräckligt i frågan."

Källa, kristdemokraten Eva-Britt Sjöbergs blogg i Norrköpings Tidning 22 februari 2013:
http://www.nt.se/bloggar/bloggentry.aspx?blogg=7604531&entry=8343025


Inga kommentarer: