2012-03-22

Beslutet i Förvaltningsrätten mot Falafel No1

Skattebrottsmisstänkta Falafel No1 på bilden ovan hämtad från bloggen Som jag ser det 68.


Igår onsdag 21 mars 2012 censurerade Sveriges Radio nyheten om den muslimska snabbmatskedjan Falafel No1 genom att utelämna dess namn. När bloggen Muslimska Friskolan igår misstänkte att det rörde sig om Falafel No1 svarade två medarbetare på SR Malmö att de inte visste vilken snabbmatskedja det rörde sig om respektive att papperna med snabbmatskedjans namn var borta.  Naturligtvis var det för att censurera att det rörde sig om muslimernaFalafel No1:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5028110

För att bloggen Muslimska Friskolan igår inte kunde vara 100 % säker blev det ingen bloggpost igår. Skatteverket och Förvaltningsrätten stänger nämligen sina växlar klockan 16.30.

Vad var det för poäng av SR Malmö att censurera igår, när islamiseringstidningen Sydsvenskan idag torsdag 22 mars 2012 avslöjar att det rör sig om Falafel No1?

http://www.sydsvenskan.se/malmo/skatteverket-synar-falafel-no-1-s-affarer

Bloggen Muslimska Friskolan kan nedan publicera ett litet utdrag från Förvaltningsrätten, som inte heller med säkerhet kunde säga vilken snabbmatskedja det rörde sig om, då ordet snabbmatskedja inte är sökbart. Förvaltningsrätten uppmanade bloggen att åter be SR Malmö lämna ut uppgiften om vilken snabbmatskedja det rörde sig om.

Bloggen googlade för säkerhets skull på snabbmatskedja och upptäckte då Sydsvenskans artikel samt att andra bloggar redan skrivit om nyheten idag som bloggen Muslimska Friskolan ville skriva om igår. Dessa bloggar har ju sett nyheten i Sydsvenskan och inte hos SR Malmö igår.

Eftersom Motvärnet.nu lagts ner går det inte längre att se vad andra bloggat om och därmed blir det onödigt dubbelarbete. Men de som la ner Motvärnet är säkert helt nöjda med detta eftersom läsarna därför måste gå genom de stora bloggarna. De stora bloggarna tjänar på det och de små bloggarna förlorar läsare. Men det struntar de stora bloggarna i, för deras position stärks. De stora bloggarna säger sig vilja få fler att rösta på partiet de företräder. Men det partiet får ju färre väljare om läsarna inte längre kan se relevanta nyheter överskådligt såsom Motvärnet uppvisade. Det blir mer dubbelskrivande och färre unika nyheter. Fullständigt obegripligt att ett partis mediapolitik kan gå ut på att funktionärer på Motvärnet inte vill driva det vidare utan som skribenter på stora bloggar agerar för ökad monopolisering och centralisering. Varför inte upplåta riksdagsmedlemmens konto som nu till en enda blogg och sedan behöver inga andra bloggar finnas? För varför håller den bloggen annars tyst om Motvärnets stängning, om den inte tjänar på det själv? Allt annat som berör bloggande och invandring tar den stora bloggen upp direkt, men inte ett ljud om att Motvärnet stängt och läsarna inte längre kan se mindre bloggars rubriker. Därmed sätts de ur konkurrens. Att de små bloggarna har färre läsare beror inte på att de är sämre utan enbart på att de har få skribenter. Läsarna går därför i första hand in på de stora bloggarna eftersom många skribenter där skapar fler nyheter. Att någon som passivt upprätthåller en generator på Motvärnet kan tycka det är bättre att den läggs ner kan enbart bero på att den vill gynna stora bloggar där den själv är skribent.


Publicerar ändå ett utdrag ur den offentliga domen nedan:


"FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ

Avdelning 2

BESLUT 2012-03-14

Meddelat i Malmö

Mål nr 2383-12E

SÖKANDE

Skatteverket
Skattekontoret Kristianstad
291 87 Kristianstad

MOTPART
Sadoo Iskandarani, 810207-0417
Södra Förstadsgatan 22
211 43 Malmö

SAKEN
Betalningssäkring

BESLUT


Med bifall till ansökan beslutar förvaltningsrätten att så mycket av Sadoo Iskandaranis egendom som svarar mot en fordran om 157 185 kr får tas i anspråk genom betalningssäkring. Beslutet gäller till dess förvaltningsrätten förordnar annat. Beslutet får verkställas omedelbart. Beslutet behöver inte delges Sadoo Iskandarani innan förrättning för verkställighet äger rum.

YRKANDEN


Skatteverket yrkar att förvaltningsrätten meddelar beslut om att så mycket av Sadoo Iskandaranis egendom som motsvaras av ett fordringsbelopp om sammanlagt 157 185 kr får tas i anspråk genom betalningssäkring. Beloppet avser ännu inte fastställda fordringar på inkomstskatt och skattetilllägg för beskattningsåret 2010.

Skatteverket yrkar vidare att handlingarna i målet inte tillställs Sadoo Iskandarani och att åtgärden omedelbart beviljas att gälla till dess något annat förordnats samt att beslutet inte delges Sadoo Iskandarani innan förrättning för verkställighet äger rum.

GRUNDER

Till grund för sin ansökan anför Skatteverket bl.a. följande.
 
Hos Skatteverket pågår en utredning avseende Kebab & Falafel N1 HB för inkomståren 2010 och 2011. Sadoo Iskandarani är en av tre delägare i bolaget. På nuvarande stadium i utredningen har framkommit att det mycket sannolikt föreligger medel som inte redovisats och deklarerats. Sammantaget har det under granskningen framkommit att överskott av näringsverksamhet ska höjas med 827 078 kr taxeringsåret 2011. Eftersom Sadoo Iskandarani har redovisat 30 procent av bolagets överskott ska 248 100 kr (30 % av 827 078 kr) av höjningen fördelas på honom. Efter avdrag för beräknade egenavgifter med 25 procent uppgår höjningen av överskott till 186 075 kr. Skattetillägg ska tas ut. Det kan konstateras att belopp att betalningssäkra är betydande och att det hänför sig till en tidsperiod som har gått till ända. Skäl för att avstå från betalningssäkring på grund av proportionalitetsregeln föreligger inte."

Inga kommentarer: