2012-03-31

Humanisterna stödjer saudiskt moskébygge


"Humanisternas lokalavdelning i Göteborg var i religionsfrihetens namn engagerad i att stödja – mot en del politikers intresse – byggandet av den första moskén i staden."

De som i Svenska Dagbladet stolt berättar att humanisterna i Göteborg var för byggandet av stadens moské med finansiering av den islamistiska diktaturen Saudiarabien är undertecknade:

CHRISTER STURMARK
ordförande förbundet Humanisterna

LEVI FRAGELL
före detta president i den internationella Humanistunionen

STAFFAN GUNNARSON
vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen

ANNA BERGSTRÖM
styrelseledamot i Humanisterna och doktorand vid Folkhälsovetenskapliga Institutionen, Karolinska Institutet.


Källa, Svenska Dagbladet Brännpunkt fredag 30 mars 2012:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-vilja-humanisterna_6964821.svd

Inga kommentarer: