2012-03-05

Islamic Centers moské motsäger islamofobi"Mattias Gardell och Andreas Malm anförs som ”förnämliga” forskare på området. De har dock skrivit debattböcker där det från början var klart att de skulle komma fram till att islamofobi är ett stort problem. De ”bevisar” sin tes med ett subjektivt urval av exempel på sådant de tycker illa om och som stöder deras argument. Deras böcker har bidragit till att skapa förvirring snarare än klargöranden kring diskriminering av muslimer

Att enskilda muslimer säger sig ha blivit nekade jobb är inget entydigt bevis för att det beror på ”fobier” hos arbetsgivaren. Jag har kontakt med muslimer som tvärtom hävdar att Sverige är ett utomordentligt tolerant land. Det finns inga formella hinder att praktisera islam eller att bygga moskéer. Skandinaviens första moské byggdes i Malmö för snart trettio år sedan. Att jämföra med Danmark där det ännu inte finns någon ändamålsenlig moské.

Sherifay och andra aktivister bär ett stort ansvar när de piskar upp stämningen mellan muslimer och icke-muslimer med alarmistiska påståenden. Sannolikheten är hög för att de genom mytbildning bidrar till att skapa emotionella problem hos unga muslimer som vill bli delaktiga i samhället. Det finns starka skäl att nyansera den här frågan.

Aje Carlbom"


Källa, Broderskapstidningen Tro & Politik måndag 5 mars 2012: http://troochpolitik.se/?p=2848

Inga kommentarer: