2012-03-04

Sydsvenskans rasistiska utspel mot invandrareleverEn tidigare rektor på Rosengård går till hårt angrepp mot Sydsvenskans ledarredaktion. Sydsvenskan vill nämligen inte ha fler lyckade exempel på svenska skolor likt Linnéskolan i Malmö som tagit emot invandrarelever. Sydsvenskan vill absolut inte bussa invandrarelever till stadens skolor som idag fungerar väl med svenska elever. Sydsvenskan vill inte blanda svenska elever med invandrarelever. Tidningen tror att invandrareleverna kommer att förstöra de svenska skolornas studiero:

Läs de två artiklarna i Sydsvenskan sidan A4 söndag 4 mars 2012: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1612664/Alla-elever-i-Malmo-maste-fa-tillgang-till-en-svensksprakig-miljo.html

Inga kommentarer: