2012-03-02

Terrorskräck på muslimska friskolor"Fem skoler pr. år bliver over fem år udtaget til ”tjek” for, om de i deres undervisning bidrager til at udbrede ekstremistiske synspunkter.

Dette tilsyn, som ligger ud over det almindelige tilsyn – som også er blevet skærpet – skal utvivlsomt ses i lyset af frygten for ekstremisme på de muslimske friskoler og er således et eksempel på, hvorledes terror- og ekstremismefrygt indskrænker åndsfriheden. Dertil kommer, at tilsynet rammer alle frie grundskoler, og at ekstremismefrygten dermed kommer til at bidrage til en almindelig indskrænkning af åndsfriheden i denne skolesektor."


Källa, kyrkotidningen Udfordringen onsdag 29 februari 2012:Inga kommentarer: