2012-03-13

Universitet strök tre partier i uppsats om muslimska friskolor

En vetenskaplig uppsats på Lunds universitet har strukit tre partiers politiska åsikter om muslimska friskolor. Sverigedemokraterna, miljöpartiet samt centerpartiet fick inte sina åsikter analyserade. Ändå fick uppsatsen i statsvetenskap godkänt och visas nu upp hos Lunds universitet:


4 Analys ....................................................................................................................... 15
4.1 Hur har partierna resonerat i frågan om rätten till muslimska skolor? .............. 15
4.1.1 Argument rörande synen på rättigheter och individen ................................ 15
4.1.2 Socialdemokraternas resonemang ............................................................... 16
4.1.3 Vänsterpartiets resonemang ........................................................................ 17
4.1.4 Folkpartiets resonemang ............................................................................. 18
4.1.5 Moderaternas resonemang .......................................................................... 18
4.1.6 Kristdemokraternas resonemang ................................................................. 19


Källa, PDF-versionen av Ewa Knowles uppsats om muslimska friskolor: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2063710&fileOId=2275528


Lunds universitets hemsida för uppsatsen som lagts ut 2012: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=2063710


"Rätten till muslimskt profilerade skolor - en målkonflikt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Ewa Knowles; [2012]"


Inga kommentarer: