2012-03-28

Muslimsk friskola besökte Sankt Petri kyrka


Idag gjorde en muslimsk friskola studiebesök i Sankt Petri kyrkaSjälbodgatan i Malmö. En ström av elever med könsförtryckande islamiska slöjor skyndade sig ut från kyrkan så snabbt de kunde. Deras svenska lärarinna med blont hår följde efter. Pojkarna i klassen stannade kvar längre tid inne i kyrkan än flickorna. Varför det?

Inga kommentarer: