2012-03-10

Muslimsk friskola i konkursDen turkiska friskolan på Rosengård för enbart muslimska elever har försatts i konkurs:


"MALMÖ. Konkurs blev slutpunkten för friskolan Kunskapsboningens skolaBotildenborgsvägen. Bolaget hade nästan inga tillgångar, men en löneskuld på 446 846 kronor.

Det var strax före jul som Skolinspektionen fattade det slutgiltiga beslutet att dra in tillståndet. Hösten hade då kantats av ständiga problem med myndigheterna."

"Malmö Utbildnings AB, som drev skolan, lämnade in en konkursansökan den 12 januari och samma dag fattade tingsrätten konkursbeslutet.

– Skolan var då nerlagd sedan man blivit av med sitt tillstånd, konstaterar konkursförvaltaren Glenn Brorström."

"Undervisningen bedrevs dessutom utan bygglov. Det brast också i ledningen, skolan saknade rektor.

Malmö Utbildning AB fick en chans att rätta till bristerna. Samtidigt dök nya problem. Miljökontoret pekade på bullerstörningar från intilliggande Inre Ringvägen"Bloggen Pettersson och Sweden Confidential noterar hur media vägrar skriva ut att det rör sig om en muslimsk friskola:
Västra Götalands Nättidning förklarar bakgrunden: http://vgnt.se/undervisningsstopp-pa-muslimsk-friskola/

Inga kommentarer: