2012-03-25

Ögårdsskolan har kvar lekställning där barnen inte får leka


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan har inte flyttat lekställningen från Inre Ringvägen där bullernivåerna är för höga. Miljöförvaltningen har tillskrivit Islamic Centers församling att skolbarnen måste flyttas bakom moskén i Malmö. Skolledningen lovade tidigt 2012 att barnen inte skulle leka vid motorvägen längre. Ändå är lekställningen kvar där sent i mars 2012.

Inga kommentarer: