2012-03-09

Utbildning(s)minister avfärdar modersmålsundervisning"Christine Antorini kan ikke finde sikre argumenter for modersmålsundervisning i forskningen.

På baggrund af den nuværende forskning afviser ministeren i et svar til folketinget, at modersmålsundervisningen har en positiv effekt på elevernes faglige niveau."

"AKF's nylige undersøgelse, "Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige", viser en vis - begrænset - statistisk sammenhæng mellem modersmålsundervisning og tosprogede elevers faglige niveau i øvrige fag, men denne sammenhæng ser ud til at afhænge af konkrete forhold, fx tilrettelæggelsesformen", skriver ministeren i sit svar. Men den begrænsede effekt tillægger hun ikke stor vægt.

"Det er derfor på baggrund af den forskning, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, ikke muligt med sikkerhed at vurdere, hvilken effekt modersmålsundervisning vil have på elevernes faglige niveau i øvrige fag."


Källa, Folkeskolen fredag 9 mars 2012:


Inga kommentarer: