2012-03-17

Polispar i PAN versus 14-årig muslim
Ett etniskt svenskt polispar från skånska Bara åtalades i tingsrätten för olaga tvång. I mål B2714 för 2011 i Malmö tingsrätt ogillades åtalet där målsägaren var en 14-årig muslim, som under en fotbollsmatch misshandlat polisparets son.

Polisens ansvarsnämnd behandlade ärendet med diarienummer:

PAN-793-59-11

13 december 2011 fattade PAN beslutet att avskriva ärendet eftersom tingsrättens dom var friande.


Läs här om fotbollsmatchen:


Inga kommentarer: