2012-03-14

Sydsvenskan avslöjar brott vid Islamic CenterEn postlista med ärenden från Åklagarmyndigheten i Malmö innehåller fallet med den illegala livsmedelsförsäljningen vid Malmös stora moské. Postlistan har upptäckts av flera tidningar. Sydsvenskan har intervjuat miljöförvaltningen i Malmö och kommer senare denna vecka 11 år 2012 att skriva en artikel.

Men först att publicera uppgifterna är bloggen Muslimska Friskolan som drivit hela ärendet om brott mot livsmedelslagen. Sydsvenskan frågade oroat miljöförvaltningen vad som händer nu till våren 2012 när de som säljer illegalt vid Islamic Center återvänder från Makedonien för en ny säsong av frukt och grönt. Miljöförvaltningen svarar att då får de börja om från början igen, eftersom åtalsanmälan inte hjälpte.

Åklagaren har nämligen lagt ner förundersökningen. Det råder förundersökningssekretess. Men åklagaren hävdar att personerna som säljer illegalt har lämnat landet och sannolikt inte återvänder till Sverige. Eftersom det endast är böter på straffskalan får Åklagarmyndigheten inte jaga brottslingarna i Makedonien. Hur vet åklagaren att brottslingarna inte kommer att återvända? Åklagaren vill inte se ett överklagande av beslutet eftersom hon påstår att det går snabbare att vända sig direkt till polisen. Men polisen har inte gett någon av brottslingarna böter och tycker att de har annat att åka på än illegala grönsaker. Åklagaren skyller då på att polisen gör fel och uppmanar allmänheten att polisanmäla polisen som inte ingriper. Men åklagaren underlättar fortsatt brottslighet. För nu när åklagaren lagt ner förundersökningen kan polisen hänvisa till det och strunta att åka till moskén när brottslingarna kommer dit.

I fjor 2011 fanns lastbilarna från Makedonien på plats vid moskén från april till och med oktober och i vissa fall november. När åklagaren 7 mars 2012 la ner förundersökningen får hon enligt lagen inte ta hänsyn till om brottslingarna återvänder i april 2012. Det blir med andra ord fritt fram med nya brott rakt framför ögonen på malmöborna. Moskébesökarna kan se fram emot ett halvt år lång säsong med start nu i vår.

Miljöförvaltningen mottog det dystra beskedet från Åklagarmyndigheten 9 mars 2012. De tappra riddarna på miljöförvaltningen tänker fortsätta ha koll på brottslingarna och kontakta polisen när de upptäcker makedonierna.

AM197962-11 är Åklagarmyndighetens diarienummer för förundersökningen som lagts ner och tillåter fortsatta brott vid moskén.

miljöförvaltningen handläggs ärendet på avdelningen för livsmedelstillsyn. Avdelningen har lagt ner mycket arbete utan att få något gehör alls hos Åklagarmyndigheten då de anmälde mitt under pågående brott. Åklagarmyndigheten la fult ner ärendet när säsongen var över och struntar i att en ny säsong tar vid med nya brott.

Inte en krona i böter och inga förhör hos polisen har hållits. Gissa om den illegala försäljningen kommer tillbaka vid Islamic Center eller inte! VDn för moskén Bejzat Becirov påstår att han inte vill ha brottslingarna där, men låter ändå makedonierna använda moskén för hygien.

Inga kommentarer: