2013-02-03

Islamic Center skapar social otrygghet


Sveriges Television valde att använda sig av den stora moskén i Malmö när de illustrerade skåningars rädsla för flyktingar och islam. I TV-inslaget kablades bilder av Islamic Center ut för att illustrera den sociala otryggheten:


"Skåningar är mer oroliga för religiösa motsättningar och att antalet flyktingar ska öka än svensken i allmänhet, visar en ny undersökning från SOM-institutet."

"Runt en tredjedel av skåningarna oroar sig för att antalet flyktingar ska öka"

"Oron för religiösa motsättningar är också större bland skåningar än bland svenskar i allmänhet."

"Att den är större här kan bero på att det ofta rapporteras om dessa händelser och att det väcker en större känsla av otrygghet."


Källa, SVT Sydnytt fredag 1 februari 2013. 1 minut och 33 sekunder till 1 minut och 38 sekunder in i videon visas Islamic Center efter att du tryckt på play:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/skaningar-mer-oroliga-an-genomsnittetInga kommentarer: