2013-01-13

De muslimska fundamentalisternas friskolor


"De muslimska fundamentalisterna delar sitt abortmotstånd och synen på heterosexualitet som norm för samlevnad liksom viljan att kontrollera kvinnor med den kristna högern. I friskolor predikas extrema teologiska uppfattningar. "Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism" var ett vällovligt initiativ men regeringen uppvisar inte endast oförmåga utan även ovilja att omsätta viktiga delar i praktisk politik. Problemen har tornar upp sig.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har varnat för visioner i politiken. Men det är politikens uppdrag att kunna beskriva morgondagen. Låt oss investera i det som gör, alla och inte endast någras liv bättre. Det handlar om goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, jämlikhet, ökad integration och minskade klyftor, jämställdhet mellan män och kvinnor och ett levande kulturliv. Så bekämpar vi extremism."Källa, Newsmill fredag 11 januari 2013:
http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/11/al-shabab-hotar-somalier-ven-i-sverige

Inga kommentarer: