2013-01-16

Skolinspektionen kritiserar muslimsk friskolerektors delegering


"Skolinspektionen förelägger Stiftelsen Dar Al Uloum att avhjälpa bland annat följande brister:

  • Se till att åtgärdsprogram utarbetas i enlighet med författningens krav. Det vill säga särskilt elevstöd där det behövs.
  • Säkerställa att lärarna får tillräckligt stöd för att kunna sätta likvärdiga betyg.
  • Säkerställa att innehållet i de individuella utvecklingsplanerna är utformade så att de motsvarar författningarnas krav.
  • Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra skolans resultat.
  • Huvudmannen måste redovisa att skolan har ekonomiska förutsättningar att bedriva skolverksamhet av god kvalitet i enlighet med författningarnas krav.
  • Det är inte tydligt i vilka fall rektor har överlåtit enskilda ledningsuppgifter eller beslutsbefogenheter.

Åtgärderna som rör skolans ekonomi ska redovisas för Skolinspektionen senast den 31 januari 2013 . De övriga punkterna ska reovisas senast 15 april 2013."

Källa, SVT Östnytt tisdag 15 januari 2013:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/skolinspektionen-kritiserar-friskolan-dar-al-uloum


"Ledningen för friskolan Dar Al Uloum får knappt tre veckor på sig att tydligt redovisa hur man ska säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en utbildning med god kvalitet.

Skolinspektionen kom sent på måndagen med sitt beslut för friskolan Dar Al Uloum, där tre inspektioner genomförts. Den senaste ägde rum så sent som 7 januari i år, som en följd av att Skatteverket inlett en utredning gentemot skolans huvudman och att Förvaltningsrätten före jul bestämde att drygt en miljon kronor får spärras för att säkra betalningen av en skatteskuld."

"Skolinspektionen anmärker däremot på att friskolans rektor alltför otydligt överlåtit ledningsuppgifter på en enskild lärare och efterlyser därför klara besked på vad denna delegering innehåller."

Källa, Corren måndag 14 januari 2013:
http://www.corren.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6279590
 

Inga kommentarer: