2013-01-03

Vill åtala muslimsk friskolerektor


"Jag har tidigare redovisat hur framförallt invandrarflickor grovt kränktes och mobbades på olika sätt vid den islamistiska friskolan, Römosseskolan i Göteborg. Under den tid som kränkningarna och mobbingen ägde rum var islamisten och numera moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberi rektor för skolan. Han hade alltså ansvaret för att detta inte skulle få hända. Men lät det ske!
 
Anmärkningar har också förekommit efter att Waberi lämnade rektorskapet. Men inte heller då kan han svära sig fri från ansvar, eftersom han är ordförande i islamiska organisationen, Sveriges Islamiska Skolor.

Genom olika uttalanden har han tydligt visat att han inte respekterar kvinnor i så måtto att de skall vara jämställda med män etcetera. Därför är det angeläget att Waberis skuld prövas för att medborgarna skall kunna känna förtroende för att han som riksdagsledamot hävdar svensk lagstifting och de allmänna värderingar som delas av regeringen, riksdagen och merparten av de svenska medborgarna. Skolinspektionen betonar att deras undersökningar har visat att inget tvivel råder om att de kränkningar som påtalats också förekommit.

För mig är det ytterligt förvånansvärt att Waberi inte åtalas även om kränkningarna upphörde, eftersom de helt klart var ett lagbrott."


Källa, Arbetarbladet onsdag 2 januari 2013:
http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.5444000-rattsrota-

Inga kommentarer: