2013-01-18

Rosengård bygger om skola mitt i terminen


" – Vi vet att något är fel och vi har rätt att säga till. Varför ska vi vara med på något som vi inte fick vara med och bestämma över? frågar sig Ban Chareef i årskurs nio.

Eleverna är inte ensamma om att känna sig överrumplade av byggplanerna. Ibrahim Özbek, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Rosengård, berättar att frågan varken förankrats hos fack eller personal innan beskedet kom. Han är redo att agera om bygget skulle innebära en arbetsmiljöfara.

– Det kom lite ovanpå oss och hände väldigt snabbt, vi har inte hunnit smälta det. Om bygget innebär en fara för våra medarbetare och elever kommer vi stänga arbetsplatsen, säger han.

Områdeschefen i Rosengård, Bo Sundqvist, säger att frågan om ombyggnad blev akut eftersom det saknades lokaler för förskola och sfi-undervisning."


Källa, Sveriges Radio Malmöhus fredag 18 januari 2013:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5414240

Inga kommentarer: