2013-01-07

Islamic Centers skattefifflande stiftelse stängs"Skattemyndigheten har haft en annan uppfattning: eftersom Islamic Centers verksamhet inte drivs tillräckligt ideellt så måste den ägande stiftelsen också betala skatt.

En uppfattning som fick stöd i en dom i kammarrätten i Göteborg 2010.

Så nu läggs stiftelsen ner. Utan skattebefrielse är det ingen mening att ha kvar den, anser Bejzat Becirov."

"Den dagliga verksamheten kring den stora moskén i Malmö och Ögårdsskolan, en friskola som drivs av Islamic Centers muslimska församling, påverkas inte, enligt Bejzat Becirov."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan måndag 7 januari 2013:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/stiftelse-laggs-ner/


Nationell Idag ifrågasätter måndag 7 januari 2013 Islamic Centers vilja att betala skatt:
http://www.nationellidag.se/islamic-center-laggs-ner-vill-inte-skatta

Inga kommentarer: