2013-01-01

Norge varnar för muslimska friskolor i Sverige


Könsuppdelning i den muslimska friskolan Al-Azharskolan fotograferad av den norska tidningen Aftenposten:

http://ap.mnocdn.no/incoming/article7080436.ece/ALTERNATES/w780c169/afp000440210.jpg?updated=301220122059


"I de største svenske byene finnes muslimske grunnskoler med fredagsbønn og kjønnsdelt gymnastikk. Flere aktører vil starte muslimske skoler i Norge."

"Jentene i første til tredje klasse er urolige, der de sitter tett i tett på bønneteppet i skolebiblioteket. Gjennom åpninger i veggen kan de se guttene i rommet ved siden av."

"Slik foregår fredagsbønnenAl-Azharskolan i Stockholm, byens største muslimske privatskole med nær 600 elever."

"Gymnastikkundervisningen er kjønnsdelt, kantinene serverer halalmat og det er skolefri under muslimske høytider.

Det er særlig somaliske innvandrere som bruker de muslimske skolene - på Al-Azharskolan utgjør elever med somalisk bakgrunn rundt 80 prosent."

" - Men det er dumt at det er så få svenske her. Det hadde gjort det lettere å bli integrert i samfunnet, sier Aisha Ahmed (14)."


"I Norge finnes i dag ingen muslimske skoler, men flere grupperinger ønsker å starte slike. Grupperingene «Mødre for muslimsk grunnskole» og «Muslim education system» har begge søkt og fått avslag. Nå venter de på klagesvar. Mens Fredsskolen, som fikk godkjenning i 2010, ikke har startet opp innen fristen og nå har mistet tillatelsen."

"Frem til 2004 drev han det som hittil er Norges eneste muslimske grunnskole, UrtehagenGrønland i Oslo. Skolen ble nedlagt etter at en kontroll fra Fylkesmannen avdekket store mangler ved driften. I dag driver Lindstad en håndfull barnehager og en privat videregående skole for voksne."


Källa, Aftenposten nyårsafton 31 december 2012:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Her-har-8-av-10-elever-somalisk-bakgrunn-7080439.html

Inga kommentarer: