2013-01-29

Hälften på komvux hamnar hos Kronofogden


Tusentals muslimska elever som lånar för att studera på komvux grundskolenivå hamnar hos Kronofogden och belastar samhället. Försämringen har inträffat sedan svenska elever ersattes av utlandsfödda, enligt Lärarnas Riksförbunds facktidning Skolvärlden:


"Hälften av alla elever på grundläggande nivå på komvux med studielån hamnar förr eller senare hos Kronofogden. De alarmerande siffrorna avslöjar statens utredare av komvux, Geoff Erici.

Geoff Erici leder den statliga utredning som ska se över komvux på grundläggande nivå. I uppdraget ligger att kartlägga den ekonomiska situationen för de studerande. Många av eleverna som tar studielån för att läsa på grundläggande nivå får senare i livet problem att betala tillbaka.

– På den grundläggande nivån är det ungefär en tredjedel som tar studielån. Och i den gruppen hamnar runt 50 procent någon gång hos kronofogden för att de inte klarar att göra rätt för sig."
 
Källa, Skolvärlden 23 januari 2013 i nummer 1 på sidan 24:
 
 
" – Elever som tidigare sökte sig till komux var ofta väldigt motiverade och hade framförallt språket. De hade andra förutsättningar att klara studierna. Nu har det skett en massiv ökning av utlandsfödda elever och tittar man på hur resultaten sjunker är det rimligt att anta att komvux har haft svårt att möta dessa elever. Det är andra utmaningar och förutsättningar, menar Pontus Bäckström, som tror att skolformen helt enkelt inte riktigt hunnit med att förändras i takt med verkligheten.
 
komvux var 1998, 59,8 procent av eleverna på den grundläggande nivån utlandsfödda. 2010 hade den siffran ökat till 88,8 procent."
 
Källa, Skolvärlden 23 januari 2013 i nummer 1 på sidan 23:
 
 

Inga kommentarer: