2013-01-09

Rosengård får orientalisk belysning


Malmös skattebetalare tvingas punga ut med stora belopp för att landskapsarkitekten ska islamisera belysningen åt arbetslösa muslimer:


"En av mötesplatserna blir Rosengårds första torg, framför "Bokalerna" vid Bennets väg. Torget ska utsmyckas med stora sittgrupper med infällda spelbord och orientalisk belysning som Tobias Starck hoppas ska locka de äldre att använda torget."


Källa, Metro Skåne sidan 4 onsdag 9 januari 2013.

Inga kommentarer: