2013-01-22

Ögårdsskolan i Sydsvenskans bildarkiv

Fotoinformation


Källa, Sydsvenskans bildarkiv 2001:
http://www.bilderisyd.se/index.php/2001/01030821

Fotoinformation

Källa, Sydsvenskans bildarkiv 2001:
http://www.bilderisyd.se/index.php/2001/01030697

Amina Masic (amina masic)

Malmö, Skåne län


Källor, Stay Friends och dess cashade webbsida för Ögårdsskolans elever:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G1jiZayDC-EJ:www.stayfriends.se/Personer/Malmoe/Amina-Masic-P-3I1OY-P+&cd=7&hl=sv&ct=clnk&gl=se

http://www.stayfriends.se/Skola/Malmoe/Grundskola/Oegardsskolan-S-1TIZ-S


Som framgår av ovanstående är bilderna från Sydsvenskans arkiv hämtade från Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö. Eleven Amina Masic gick sedan vidare till högstadiet på Rönnenskolan i Malmö, eftersom Ögårdsskolan ännu saknar högstadium. På Ögårdsskolans mellanstadium hade eleven Amina Masic en kvinnlig klassföreståndare som fått lärarjobbet för att hennes pappa kände rektor Bejzat Becirov som också är VD för moskén. Bilderna ovan från 2001 visar hur små klassrummen var på Ögårdsskolan när skolan var ny. 2003 brann Ögårdsskolan ned. Orsaken har inte klarlagts, men det finns spekulationer i att klassrummen var för små. Nya större klassrum behövdes byggas. Därför misstänker en del försäkringsbedrägeri. 

Inga kommentarer: