2012-12-17

Aftonbladet JK-anmäler Skånepartiets bok om islam


"Herslow har även stulit en debattext av Jimmie Åkesson från Aftonbladet Debatt utan att fråga om lov."

"Avlägsnandet innebär att man ska upplösa muslimska organisationer, förbjuda muslimska idéer och avskeda muslimer på från viktiga samhällsposter. Förebilden är denazifieringen efter kriget.

Nu måste JK ta ställning till om det är förenligt med lagen om hets mot folkgrupp att skriva så."

Källa, Aftonbladet fredag 14 december 2012:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article15930389.ab


Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg riktar alltså in sig på två olika saker med Skånepartiets bok Om islam.

Hon anser att Herslow stulit en text som Aftonbladet publicerat åt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Linderborg menar att det skulle vara tal om samma påstådda upphovsrättsbrott som Erikshjälpen redan polisanmält. Om Aftonbladet kommer att polisanmäla på samma vis framgår inte av artikeln som Linderborg nu skriver.

Den andra nyheten är att Linderborg ämnar anmäla Skånepartiets bok till Justitiekanslern för att prova uttalandena om islam för hets mot folkgrupp. Det framgår inte av Linderborgs artikel om hon har anmält än. Men det ser ut som hon tänker göra det. Islam är ju faktiskt ingen folkgrupp, så Linderborg har blandat ihop islam med muslimer, vilket Skånepartiet aldrig gör.

Hur det än går så får Skånepartiets bok rikstäckande uppmärksamhet om Aftonbladet gör allvar av sina hot.

Apropå Erikshjälpens polisanmälan mot Skånepartiet som rapporterades i media förra veckan, så har bloggen Muslimska Friskolan efterforskat lite. På torsdagen 13 december hade ingen polisanmälan kommit in. Två dagar efter Erikshjälpens pressmeddelande 11 december 2012 fanns alltså ingen anmälan. Det berättar polisen för bloggen Muslimska Friskolan. Polisen sökte igenom sina register både på anmälaren Mattias Ingesons namn och organisation Erikshjälpen, samt den anmäldes Carl P Herslows namn och parti Skånepartiet. Ingenstans i hela Sverige hade någon sådan anmälan kommit in.


"Kom initiativet i ljuset av de senaste veckornas avslöjanden om Sverigedemokraterna?

– Vi har diskuterat idén sedan i våras. Vi är underbemannade med bara fyra skribenter och har många idéer som aldrig realiseras. Som journalist är jag inne på de här sajterna dagligen eftersom det är mitt jobb. Oberoende av Expressens granskning så känner jag att vi måste göra något nu, säger Åsa Linderborg till Resumé.

Var det någon specifik text som du reagerade på och föranledde ert initiativ?


– De här åsiktsbärarna är ganska motsträviga. Den gemensamma nämnaren är att de hatar islam och somalier Jag läste Carl P Herslows (Skånepartiets ledare) bok häromdagen och funderade på om man kunde göra något rent juridiskt. Jag märker att vi journalister är väldigt okunniga kring hur Tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen fungerar."


Källa, Resumé 28 november 2012:
http://www.resume.se/nyheter/media/2012/11/28/aftonbladet-vill-livegranska-framlingsfientliga-sajter/


"Frågan är förstås om rasistjakten i sin nuvarande form skapar ett mindre fördomsfullt folk. Jag har svårt att tro det eftersom den ger upphov till mer irritation än till förståelse. Ett exempel är Åsa Linderborg, vars ambitiösa utrensningsförsök i Aftonbladet äntligen har lett till ett resultat. Hon har fångat in Carl P Herslow, Skånepartiets ledare. Han har gett ut en bok som beskriver islam som en sjukdom som måste avlägsnas. Boken är tänkt som lärobok för alla nioåringar (det är Aisha som spökar). ”Nu måste JK ta ställning till om det är förenligt med lagen om hets mot folkgrupp att skriva så”, menar Linderborg. Linderborgs logik är inte alldeles självklar. Hon anser att man i yttrandefrihetens namn har rätt att förneka Förintelsen, men man har sålunda inte rätt att tycka att islam är en sjukdom som måste åtgärdas. Skånepartiet har dock allt att vinna på en juridisk förhandling. Boken har annars förbigåtts med tystnad men väcks saken till liv får Herslow alla möjligheter att påtala islams missförhållande och äntligen göra sig hörd. En annan sak är om Linderborg med sitt processande vinner några nya anhängare. Om hon inte gör det måste det vara tämligen meningslöst att försöka skrämma folk med lagen."

Källa, Lars Vilks blogg lördag 15 december 2012:
http://www.vilks.net/2012/12/15/1596-rasistiskt-storvilt/


Om närradiouppringaren Vanda ser detta, får hon gärna uppmärksamma närradiosändningen i Skånepartiet på denna utökade debatt om boken, ifall Skånepartiet eller Herslow ännu inte sett Linderborgs utspel. Bloggen Muslimska Friskolan har idag måndag 17 december 2012 tipsat skånsk media om Linderborgs hot, så att Lars Vilks korrekta slutsats, att Skånepartiets bok bara får ännu större uppmärksamhet besannas.


Åsa Linderborg klumpar 28 november 2012 ihop Skånepartiets bok med andra islamkritiska nätsidor. Detta har Skånepartiet 1 december 2012 uppmärksammat på sin hemsida:

"2012-12-01 Nyhet Kolla in vad Aftonbladet och Erikshjälpen har att säga om boken. Läs Aftonbladets reaktion"

http://www.skanepartiet.org/

http://www.aftonbladet.se/kultur/article15845333.ab

Inga kommentarer: