2012-12-31

Islamiseringstidningen Sydsvenskan åter gratis


Tidningen Sydsvenskan som islamiserat Malmö har påannonserat att internetupplagan ska bli betaltidning efter tio läsda gratisartiklar per månad. Men vad gör det? Nu har tidningen för femte gången i rad klantat till det och lagt ut så att alla delar går att läsa gratis. Det gäller samtliga dagar tillbaka och alla tidningens delar samt upplagor. Ännu ett skäl för prenumeranter att säga upp den skadliga tidningen så att dess islamisering stryps. Se till att fler av Sydsvenskans journalister får sparken genom minskade intäkter!
 

"Sydsvenskan.se - PDF-tidning

 
 
 
Hämta Sydsvenska Dagbladets PDF-tidning för prenumeranter."
 
Säg upp din prenumeration genast och använd följande länk i stället:
 
 

Inga kommentarer: