2012-12-03

Muslimska friskolor urholkar folkskolan


"Men i byerne er billedet altså noget anderledes. Her foregår der en opdeling af børnene. Og det er både toppen og bunden vi taber. For ud over akademikerbørnene, så vælger mange indvandrerfamilier at sende deres børn på muslimske friskoler. Vi mister det som egentlig er meningen med folkeskolen, nemlig at den ruster børnene til et liv i fællesskab med alle de forskellige grupper, som vores samfund består af."


Källa, Piopio måndag 3 december 2012:
http://piopio.dk/overbetalingen-af-privatskolerne/

Inga kommentarer: