2012-12-16

Botildenborg vid Islamic Center sålt till Xenofilia


"Malmö stad

Pressmeddelande

Botildenborg - centrum för mångfald, mat, kultur och kommunikation

2012-12-13 15:47


Västra Skrävlinge

I tio år har Botildenborg stått tom, nu har Tekniska nämnden i Malmö stad träffat ett markanvisningsavtal med företaget Botildenborg Fastighetsutveckling AB. Den röda tegelbyggnaden ligger mellan Islamic Center och Västra Skrävlinge kyrka.

I byggnaden kommer Xenofilia att satsa på ett kunskapscentrum för mat, möte och mångfald.

Fastighetskontoret och Rosengårds stadsdelsförvaltning är mycket nöjda med Xenofilias satsning i området och den verksamhet de kommer att bedriva här. Kommunen hoppas att en nyetablering i området kommer att möjliggöra mötesplatser och arbetstillfällen.

Tomträttsupplåtelsen kan jämföras med sedvanlig upplåtelse av mark för verksamheter. Tomtmarken om ca 6 400 kvm upplåts med tomträtt till ett värde av 3 200 000 kr. Dessutom överlåts byggnaden till ett pris av 50 000 kr.

Byggnaden har tidigare varit mödrahem, spädbarnshem och förskola.

Som påföljd av att byggnaden har stått tom i tio år har den fått omfattande fukt och mögelskador. Kostnader för upprustning och reparation av byggnaden, ca 10 milj. kr åläggs den nya ägaren.
Malmö stad har som krav att byggnaden ska behålla det exteriöra uttrycket.

Fakta:

Tomträttsavtal:
Tillvarje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyresvillkoren finns angivna.
Med fastighet menas tomtmarken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt
avtal, men de allmänna villkoren är alltid desamma.

Tomträtt
Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten
på i princip samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala
ersättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta
tomträtten, belåna och hyra ut den.

Hur bestäms tomträttsavgälden?
Tomträttsavgälden regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en avgäldsränta. I samband med reglering av avgälden för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet.

För ytterligare information kontakta;
Fastighetsdirektör Börje Klingberg, 040-34 17 06, borje.klingberg@malmo.se
Informatör fastighetskontoret; Katarina Burle, 040-34 17 57, katarina.burle@malmo.se"


Källa, pressmeddelande från Malmö stad torsdag 13 december 2012:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/malmo/pressrelease/view/botildenborg-centrum-foer-maangfald-mat-kultur-och-kommunikation-822094

Inga kommentarer: