2012-12-07

14 december ska Erikshjälpen svara Skånepartiet


Skånepartiets partiledare Carl P Herslow har anmodat Erikshjälpen att specificera på vilket sett texten om könsstympning stör Erikshjälpens arbete. Senast 14 december 2012 vill Herslow ha svar från Erikshjälpen.

Därför vill bloggen Muslimska Friskolan uppmana alla läsare att lyssna på Skånepartiets närradiosändningar fredag 14 december 2012, för att höra om svar inkommit.

Annars kan det bli en juridisk dispyt om parterna inte komnmer överens angående texten i boken ovan.

Herslow har i närradion modigt sagt, att han inte drar tillbaka texten om könsstympning. Hellre låter han det gå till rättegång. Herslow ser i så fall fram emot att försvara Skåne mot islamisk könsstympning i Malmö tingsrätt.

Inga kommentarer: