2012-12-29

Socialstyrelsen skyddar anmäld muslimsk sköterskas klädsel

30 juli 2012 anmälde en person den muslimska sköterskans klädsel han ansåg hotade det patientnära arbetet på UMAS i Malmö:
 
 
 
En uppmärksam läsare har tagit reda på hur Socialstyrelsen avfärdat anmälan utan att spåra upp den muslimska sköterskan, i sitt beslut 14 augusti 2012:
 
 
 
"BESLUT


Dokumentkort

Socialstyrelsen


2012-08-14
 
Dnr 9.2-41033/2012

T/Region Syd/Sek2
 

Anne-Lie Berg

Skånes universitetssjukhus
 
Chefläkare Eva Ranklev Twetman
 
221 85 LUNDÄrendet


Klagomål  angående felaktig klädsel i patientnära arbete


Socialstyrelsens beslutÄrendet avslutas.


Bakgrund


Anmälaren har skrivit till Socialstyrelsen gällande felaktig klädsel hos

vårdpersonal i samband med patientnära arbete. Detta efter en artikel i

Sydsvenskan den 21 juli 2012.
 


Skälen för beslutet


Socialstyrelsen finner inte skäl att utreda ärendet då anmälan inte påvisar
att berörd personal deltar i direkt patientarbete. Det är vårdgivarens
ansvar att se till att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) ombasal hygien inom halso-och sjukvården efterföljs i patientnara arbete.


Anmälan skickas därför for kännedom till Skånes universitetssjukhus.


Då anmalan är underskriven med enbart namn kan beslutet inte översändas till anmälaren.
 


Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Christina Carlsson.

 
I den slutliga handläggningen har inspektören Kajus Pajaujis deltagit.

Inspektören Anne-Lie Berg har varit föredragande.


För Socialstyrelsen

Christina Carlsson

Anne-Lie BergSOCIALSTYRELSEN
Box 4106
203 12 MALMÖ
 

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 37 46
Org nr 202100-0555"

Inga kommentarer: