2012-12-02

Historiker doktorerar om Dan Park i bok om Hitler


"en bok som granskar hur minnet av nazismen och förintelsen manifesterar sig i populärkulturen.

Boken är resultatet av en workshop av forskarna Tanja Schult och Eva King­sepp som doktorerat på just detta ämne."

"Doktorn i skandinavistik Tanja Schult anstränger sig för att förstå sig på gatukonstnären Dan Park som blivit fälld för hets mot folkgrupp. Det är imponerande. Schult brottas med sitt projekt, inte minst när hon inser att Park låtit tatuera in ett förfalskat ”lägernummer” på underarmen.

Att Dan Park numera är en rasistisk agitator på Twitter är inget hon uppmärksammar, men försöken att förstå hans provocerande konst visar vägen för hur de senaste 35 årens popkulturella besatthet av fascistiska provokationer och nazireferenser kan begripas. Park ingår i en kulturströmning som frikopplat nazismens symbolspråk från antisemitismen och rasbiologin och använder den i något sorts perverterat antiauktoritärt syfte.

Det är nog ingen slump att denna antologi kommer samtidigt som snart sagt varje nyhetshändelse kommenteras med en Hitlervideo på Youtube."

Fakta

SAKPROSA Hitler für alle

Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och förintelsen
Eva Kingsepp & Tanja Schult, red
Carlssons

Källa, Aftonbladet fredag 30 november 2012:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article15863633.ab


"Eva Kingsepp är fil dr och medieforskare vid JMK Stockholms universitet. Tanja Schult är fil dr i skandinavistik verksam vid historiska institutionen, Stockholms universitet."

Källa, Bokus där boken kan beställas här:
http://www.bokus.com/bok/9789173315302/hitler-fur-alle-popularkulturella-perspektiv-pa-nazityskland-andra-varldskriget-och-forintelsen/

Inga kommentarer: