2012-12-28

Muslimsk friskola förfalskade fakturor


"Falska fakturor Friskolan Dar Al Uloum i Linköping riskerar att stängas. Detta efter att förvaltningsrätten i Linköping i fredags meddelade att stiftelsen och rektorns egendom på sammanlagt 2,8 miljoner kronor får spärras."

Källa, SVT Sörmland lördag 22 december 2012:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/dar-al-uloum-riskerar-stangas


"Det som fick Skatteverket att agera är de stora kontantuttag som gjorts från skolans konto. Under förhandlingen försökte skolans rektor, Khaled Mouwafi, övertyga förvaltningsrätten om att de kontanta uttagen gjordes för att köpa skolmat till eleverna. Enligt rektorn skulle restaurangerna ha krävt kontant betalning.

Samma stavfel

Skatteverket har dock granskat fakturor från de två restauranger som ska ha lagat barnens mat. Det visade sig att fakturorna såg likadana ut – bland annat innehöll de samma fel i momsberäkningen och dessutom återkom samma stavfel. Skatteverkets slutsats är att det rör sig om så kallade ”osanna fakturor” – eller i mer vardagligt tal: bluffakturor. Förvaltningsrätten delar uppfattningen att det rör sig om osanna fakturor och skriver: ”Att fakturorna från två olika och oberoende restauranger skulle överensstämma till den grad som de uppvisar, förefaller i förvaltningsrättens mening som högst osannolikt.”
 
Domstolens slutsats är att skolans rektor har undanhållit 1,7 miljoner kronor i skatt. Rätten anser även att stiftelsen ska betala drygt 1,1 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter."

Källa, Corren lördag 22 december 2012:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/skolans-fakturor-var-falska-6262692-artikel.aspx

Inga kommentarer: