2011-07-03

Alla Rosengårds elever får schemalagd läxläsning och gratis frukost


Skattebetalarna kan framöver förvänta sig att samtliga Rosengårds elever skaffar sig godkända betyg. Eleverna får nämligen läxläsning på schemalagd tid betald med 5 extra miljoner kronor av malmöbornas skattemedel. För pengarna köps bland annat läxläsning åt Rosengårds lata elever som inte orkar läsa läxan själv.

Skattebetalarna ska även skjuta till extra medel för att utfodra alla Rosengårds elever med gratis frukost. Detta eftersom många elever inte får någon frukost då deras arbetslösa föräldrar vägrar stiga upp och bre mackor åt sina barn. Därför blir eleverna okoncentrerade och bråkiga i Rosengårds skolor.

Från höstterminen 2011 finns det inga ursäkter för dessa elever längre, då de har alla möjligheter att klara godkända betyg:

"Malmö. Skoldagarna blir längre för eleverna i Rosengård. Det första steget i Framtidens skola inbegriper läxläsning och fritidsaktiviteter på schemalagd tid. Men stadsdelen saknar egna pengar för att finansiera hela satsningen."

Tanken är att flera områden som inbegrips i elevernas vardag, som läxläsning, fritids- och lovaktiviteter, ska ingå i skoldagen och vara schemalagd."

"Stadsdelen kommer att fullfölja satsningen även om den saknar pengar."

"Därför kommer stadsdelsfullmäktige att ansöka om 5,1 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i höst."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan C2 söndag 3 juli 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1506647/Eleverna-i-Rosengard-far-schemalagd-fritid.html

" – Vilket bland annat innebär att fritidsaktiviteter, rastverksamhet och schemalagd läxläsning kommer att ingå i skoldagen, som blir förlängd, och även omfatta lovverksamhet. Medborgare ska känna sig välkomna till våra förskolor och skolor. Ett annat förslag är även att äta gemensam frukost på skolan, säger Jytte Lindborg.

Under hösten och våren ska allt sjösättas. Successivt kommer elever, lärare och föräldrar att märka av förändringarna. Och, förhoppningsvis, förbättringarna."

Källa, Vårt Malmö sidan 4 i juninumret 2011: http://www.malmo.se/download/18.72bfc4c412fc1476e02800040341/VM%2306_2011.pdf

Inga kommentarer: