2011-07-20

IKEAs manager vill anställa Dan Park efter gatukonst på gryningspyromanen
IKEAs manager för inredningsdesign vill anställa Malmös berömde gatukonstnär Dan Park. Detta sedan han sett gatukonsten ovan föreställande gryningspyromanen som Dan Park satt upp på elskåp i Ystad:
Om IKEAS manager för inredningsdesign Tom Diependaele: http://se.linkedin.com/pub/tom-diependaele/8/72b/125


Inga kommentarer: