2011-07-09

Muslimer kräver specialkost på kristen friskola
"Kommentar från Grenadjärskolan

7 juli 2011

Angående anmälan om huvudbonad


Grenadjärskolan har blivit anmäld för att diskriminera muslimska flickor med slöja, utifrån att man har en överenskommelse att inte bära huvudbonad inomhus. Anmälaren har så vitt vi vet ingen koppling till skolan och anmälningen har sitt ursprung utifrån ett citat från Sveriges Radios webbsida.


Anmälaren har där läst att skolans klädkod innebär att man inte bär huvudbonad inomhus, och utifrån det citatet dragit slutsatsen att vi då diskriminerar muslimska slöjbärande flickor som vill gå på vår kristna friskola.


Det har alltså överhuvudtaget aldrig förekommit någon sådan diskriminerande händelse, och de huvudbonader som avses är kepsar och luvor. De elever med muslimsk bakgrund som gått på vår skola har aldrig uttryckt önskan att följa traditionen att bära slöja, däremot har man ibland haft önskemål om speciell kost, vilket man naturligtvis har fått tillgodosett."


Källa, presskommentar från den kristna friskolan Grenadjärskolan i Örebro torsdag 7 juli 2011:Inga kommentarer: