2011-07-20

Hjärpe kallar kristna imamer för ohederliga
"Jan Hjärpe misstänker snarare att det kan handla om en missionstaktik från vissa grupper i USA. Att imamerna skulle råka illa ut om deras kristna tro kom ut, tycker han är självklart.

- Det är klart att det kommer att medföra problem om det blir bekant, eftersom det är en ohederlig metod.""Imamer som blivit kristna skulle hamna i direkt livsfara om de bekänner. Det säger en man med lång arbetserfarenhet i det aktuella landet.""Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper mitt i islamska områden och Koranen som ett medel för att nå ut med Jesus - är det villfarelser eller ett sätt för Gud att vinna människor? Lars Anderås, verksamhetsansvarig Pingst Internationellt, tror på det senare.

För två år sedan hörde han talas om det för första gången, att någonting höll på att hända inom islam, att kristna husförsamlingar växte fram i den muslimska världen. Detta ville han se med egna ögon så i höstas reste Lars Anderås, tillsammans med ett team från Ibra, till Mellanöstern för att möta fyra Jesustroende imamer."Inga kommentarer: