2011-07-02

Islamic Center mister sina lönebidrag

Till vänster på bilderna lönebidragen för olika anställda per kvartal för 2010. Till höger lönebidragen för 2011.


2010 hade Islamic Center vid den stora moskén i Malmö fyra personer anställda med lönebidrag från Fritidsförvaltningen. Klagomål har inkommit till kommunen att för mycket skattemedel används till allt fler med lönebidrag. Så 2011 beslutade Fritidsförvaltningen att avslå alla medel till lönebidrag på Islamic Center.


Källa, Fritidsförvaltningen i Malmö 17 januari 2011:

http://www.malmo.se/download/18.2d03134212cf2b7c00b800021640/%C3%84rende+2.pdf


Tryck på bilderna ovan och förstora därefter, så syns hur tusenlapparna forsat iväg till Malmös moské varje kvartal.


Inga kommentarer: