2011-07-23

Länsstyrelsen upphäver bygglov för islamiskt center"Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om bygglov för verksamhet vid Norslundsskolan, och nu går kommunen vidare till högre instans.

- Det hade jag ingen aning om, säger byggnadsnämndens ordförande Berit Nykvist.

Frågan om bygglov för verksamheten vid Falun Islamiska center ser ut att bli långdragen. Kommunen gjorde fel när de gav ett tillfälligt bygglov för verksamheten vid Falun islamiska center och Somaliska föreningen.

- Det finns ingen tidsbegränsad avsikt, säger Peter Wencel, jurist på länsstyrelsen, som varit föredragande i ärendet inför länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens tillfälliga bygglov.

Beslut i juni

Enligt länsstyrelsens beslut kan man alltså inte ge ett tillfälligt bygglov till en permanent verksamhet."

"Länsstyrelsen har ytterligare ett skäl till att upphäva byggnadsnämndens beslut.

"Det saknas en tillräcklig utredning i ärendet när det gäller verksamhetens omfattning samt antalet besökare och trafikrörelser..."

- För att kunna ta ställning till om det är en betydande olägenhet, måste det finnas en utredning. Kommunen har inte gjort en sån utredning"

"I fjol gav byggnadsnämnden ett fast bygglov till verksamheterna. Även det överklagades och även då underkände länsstyrelsen beslutet, utifrån att detaljplanen bara godkänner allmän verksamhet som bedrivas av kommun, stat, eller landsting."


Källa, Dala-Demokraten lördag 23 juli 2011: http://www.dalademokraten.se/Falun/Byggloven-i-Norslund-provas/


Inga kommentarer: