2011-07-11

Bönetider för Islamic Center och hela Norden

I kalendern väljer du stad och datum för bönetider i hela Norden. Moskéerna listas också."Böneplats & Moské M

MALMÖ


Malmö Islamiska Kulturföreningen Ramelsv. 41 213 68 MALMÖ 040 – 94 88 39

Malmö Islamiska Kulturföreningen Bennets v. 8 213 67 MALMÖ 040 – 21 17 03

Malmö Muslimska Församlingen N.Grängesbergsg.18 214 50 MALMÖ 040-96 60 64 040-96 60 58

Malmö Islamic Center Jägersrov. 90 212 37 MALMÖ 040-22 83 20"


Nordens största plats för bönetider: http://www.bonetider.se/bonetider/


Inga kommentarer: