2011-07-19

Muslimsk stöldgodsaffär JO-anmäler polisen
"Handlaren Samir Abdo JO-anmäler polisen i Malmö. Han anser sig vara utsatt för oriktigt ingripande."

"Vd-n själv kördes iväg till en cell på polisstationen vid Davidhalls torg – enligt Samir Abdo utan att bli upplyst om varför.

En dryg timme senare, i samband med ett förhör, delgavs han misstanke om häleri."

"Samir Abdo anser också att poliser uttalat sig i massmedier i strid mot förundersökningsregler och sekretesslag."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan tisdag 19 juli 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1514228/Polis-stormade-affar-i-jakt-pa-Lakerolaskar.html


Läs här hur den arabiska stöldgodsaffären banar väg för en islamistisk stormoské: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/06/arabisk-stoldgodsaffar-banar-vag-for.html


Inga kommentarer: