2011-07-15

Islamic Centers friskola på Facebook
Den muslimska friskolan Ögårdsskolan finns nu på Facebook. Friskolan drivs av Islamic Centers församling vid den stora moskén i Malmö:Inga kommentarer: