2011-07-07

Bussar utan registreringsskyltar vid Islamic Center
Bloggen Muslimska Friskolan har tidigare rapporterat om utländskregistrerade långtradare som olagligt parkerat i flera dygn på Västra Skrävlinge kyrkoväg vid moskén i Malmö. Nu är det dags för bussar.

Två rishögar till bussar står idag parkerade efter varandra på samma allmänna väg utanför Islamic Center. Varför då? Den ena är smutsgul och den andra otvättat vit. Båda bussarna saknar registreringsskylt såväl fram som bak.

Skånepolisen säger att det är olagligt att parkera oregistrerade bussar på allmän väg. Men polisen tänker inte åtgärda problemet. Polisen skyller på kommunen som ansvarar för missbruk av gatan som olovlig upplåtningsplats för fordon som bryter mot 24-timmarsregeln.

Skånepolisen menar att de inte kan bötfälla bussarna eftersom de saknar registreringsbevis. Likaså kan de inte nå ägarna. Inte heller kan de låsa bussarnas hjul som i USA. Bussarna är av fullängd och kan därför inte transporteras bort. Polisen spår att kommunen också saknar redskap för situationen av samma ovannämnda skäl. Det är ett moment 22 förklarar polisen och anger brister i lagen.

Polisen vet inte orsaken till att registreringsskyltarna kan vara borttagna. Ofta dumpas långa fordon utanför moskén för att gatan är obevakad och saknar boende som kan klaga. Om fordonen har anknytning till Islamic Center är oklart. Polisen kommer att strunta i bussarna eftersom de inte utgör fara för allmänheten.


Inga kommentarer: