2010-01-26

Bloggen Muslimska Friskolan i NewsmillEn artikel i Newsmill länkade 25/1 2010 till följande bloggpost hos Muslimska Friskolan:Utdrag ur artikeln:


"Utöver det finns mängder med kopplingar mellan socialdemokraterna, deras underorganisationer och muslimska organisationer som aktivt verkar för ett parallellt muslimskt samhälle i Sverige - stora summor skattepengar har kanaliserats via t.ex. ABF och Broderskapsrörelsen.


Broderskapsrörelsen, en kristen grupp inom Socialdemokraterna, har haft ett nära och intimt samarbete med Sveriges Muslimska Råd som i sin tur följer tankarna i det Muslimska Brödraskapet som jobbar aktivt för att islamisera de länder de verkar i - demokratin ska användas för att islamisera samhället. Muhammed Aldebe har själv erkänt detta. Mehmet Kaplan, som är med i socialdemokraternas stödparti miljöpartiet, bjöd in representanter för FIOE som är Muslimska Brödraskapets frontorganisation i Europa. Listan kan göras lång, mer information kan hittas på t.ex. Muslimska Friskolan."


Källa, Newsmill måndag 25 januari 2010:


Inga kommentarer: