2010-01-09

Skolkande från SFI överklagar avstängningPå bara två år har antalet SFI-studerande i Eskilstuna ökat med rekordhöga 250 %:


"Därför får man inte heller behålla sin plats på SFI i Eskilstuna om man inte är aktiv, har bra närvaro och gör framsteg i sina studier. Då får man lämna sin plats till någon som inte kommit in ännu.

Flera elever har överklagat detta beslut och Eskilstuna är en av få kommuner i Sverige som låtit ärendena bli prövade av Skolverkets överklagandenämnd. Överklagandenämnden tycker inte att lärarens och rektorns bedömning har varit tillräcklig för att eleven ska kunna skrivas ut från SFI och att dokumentation saknats."


Källa, Eskilstuna-Kuriren 5 januari 2010:


Inga kommentarer: