2010-01-13

Hjärpe fortbildar svenska tingsrätterÅklagare, domare, advokater, nämndemän och polischefer vid Kristianstads tingsrätt har fortbildats i islamisk rätt av islamologen Jan Hjärpe:


"Därefter talade professorn i islamologi Jan Hjärpe om islamisk rättstradition när det gäller straffrätt.

I rättstraditionen finns fyra parallella normsystem: klansystem, sedvanor, det islamiska samt lagstiftningen. Där staten inte varit stark har dess förmåga att tillämpa enhetlig rätt varit i princip obefintlig och de faktiska domarna blir som skiljedomare mellan parter/klaner.

– Det pågår just nu en debatt i den islamiska världen mellan gamla och nya normer, sa Jan Hjärpe."


Källa, Kristianstadsbladet tisdag 12 januari 2010:


Inga kommentarer: