2010-01-22

Ny moské i Malmö går att stoppaAv media idag framgår att en detaljplan är fattad som möjliggör ett nytt moskébygge i Malmö. Men inte förrän i mars 2010 fattas beslut om godkämnnande av detaljplanen. Bygglov krävs. Det finns enligt byggkommunalrådet Anders Rubin tid för protesterande att komma med invändningar för att ändra beslutet. Vill vi verkligen ha en moské till som könssegregerar kvinnor så att de inte får vistas med män? Passar en minaret in, när vi nyligen fått Sveriges första ansökan om böneutrop från en annan moské? Bloggen Muslimska Friskolan uppmanar att de som berörs skriver för att stoppa beslutet om de har skäliga invändningar!"Moskén byggs en dryg kilometer från Islamic Centers moské . Det är Ahmadiyyaförsamlingen som arbetat för en egen moské i tio år."

Källa, Dagen fredag 22 januari 2010:


"Men först måste stadsbyggnadsnämnden anta detaljplanen för att bygglov ska kunna beviljas."

"Inom kommunen tror man att beslut om detaljplanen kommer att fattas i mars månad.

- Vi har inte beslutat att anta detaljplanen ännu men vi har inte fått några invändningar hittills så med största sannolikhet kommer vi att anta den, säger Anders Rubin (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden."

Källa, SVT Sydnytt fredag 22 januari 2010:


"– Det blir lika mycket utrymme för kvinnor och män, men kvinnorna sitter fortfarande avskilda, säger Ahsan Ullah."

Källa, Kyrkans Tidning fredag 22 januari 2010:


"Stadsbyggnadsnämnden godkände i går en detaljplan som möjliggör bygget som planerats i tio år av Ahmadiyyaförsamlingen."

Källa, TT i Helsingborgs Dagblad fredag 22 januari 2010:


Inga kommentarer: