2010-01-06

Försvarshögskolans nya dokument om källhantering


Personalen på Försvarshögskolan berättar för bloggen Muslimska Friskolan att det nu finns ett färdigt dokument om hur källor ska behandlas. I slutet av december 2009 var dokumentet klart. Det kom till efter kritik mot att källmaterialet i Rosengårdsrapporten förstördes under oklara omständigheter. JO har flera utredningar igång som baserar sig på händelserna.


Försvarshögskolan har utåt hävdat att de haft interna bestämmelser om källmaterial, men inte kunnat visa upp dessa bestämmelser. Trycket blev antagligen för stort, så Försvarshögskolan fick uppfinna ett dokument och förklara för sina forskare hur källmaterial ska behandlas. Det måste betyda att all personal tidigare inte vetat hur en forskare ska agera. Eller att någon brutit mot god källhantering i forskningssammanhang.


En forskare vid Försvarshögskolan oroar sig över hur låg kvalitén är på forskningsmedvetandet. Det drabbar anseendet. All personal på Försvarshögskolan är medveten om att JO utreder Rosengårdsrapportens förstörda källmaterial. En del forskare skäms över hur kollegerna agerat. De anser att dessa velat mörka omständigheterna.
Den allvarligaste kritiken avger en forskare till bloggen Muslimska Friskolan. Forskaren säger att den aldrig tidigare träffat på att någon bara förstört alla källor rakt av. Då kan ju inga slutsatser alls vare sig bevisas riktiga eller felaktiga, eftersom ingen kan granska källmaterialet, menar forskaren.


Inga kommentarer: