2010-01-31

Ledare varnar för shariaavhandlingTidningsledaren varnar för den islamisering och avdemokratisering, som kan bli följden av Mosa Sayeds avhandling om sharialagar i Sverige:"Opponenten ansåg att de förändringar som tycks ligga i förlängningen av Sayeds resonemang är sådana att de knappast kan genomföras utan grundlagsändring. Obestridligt är att Sayed vill föra in människors upplevda kulturtillhörighet som en ny parameter vid bedömningen av tänkbara tolkningssvårigheter inom ramen för gällande internationell privaträtt."


"Ännu en yttersta konsekvens är givetvis att man inför separata rättssystem för olika grupper eller låter en persons bakgrund avgöra hur ett brott bedöms i domstol - från kommuniststaterna känner vi igen tanken att "klassbakgrunden" skulle avgöra hur ett brott bedömdes."


Källa, Uppsala Nya Tidning söndag 31 januari 2010:


Inga kommentarer: