2010-01-10

Halal-TV mot islamofobi"SVT:s ”Halal-tv” är ett tydligt exempel på hur medierna likt våra politiker tror att man endast kan kommunicera med muslimer genom islam. För att kompensera bristande mångfald inom SVT och det allt mer växande muslimhatet skapade man ett, för den muslimska gruppen, ytterst stigmatiserande program.


Tre beslöjade, ortodoxa, kvinnor var vad man fann. Programmet speglade mer redaktionens bild av den muslimska gruppen än verkligheten. En välvillig kollektivisering av muslimer är inte särskilt mycket bättre än ett generellt skuldbeläggande.


En vanlig medborgare med muslimsk bakgrund, som trots en akademisk utbildning aldrig kallas till arbetsintervju, blir föga hjälpt av att SVT visar upp tre djupt religiösa kvinnor som inte tar män i hand och gör uttalanden om profeten och koranen i varje program. Denna medborgare är med stor sannolikhet emot slöjan och anser att kvinnorna är homofoba och konservativa.


Men SVT är inte på något sätt ensamt om att inte förstå skillnaden mellan islam och muslimer."


Källa, Dilsa Demirbag-Sten i Dagens Nyheter lördag 10 januari 2010:


Inga kommentarer: