2010-01-14

Reaktion på Ögårdsskolans ledarskapEn läsare har idag sänt ett mejl som reagerar mot den muslimska friskolan som drivs av Islamic Center. Skolan ligger vid den stora moskén i Malmö:


Mejlet publiceras nedan:


"Som rektor är man en nyckelperson i skolans utveckling. Rektors skall vara delaktighet i det dagliga arbetet och vara en pedagogisk ledare med förmåga att kommunicera och förankra skolans mål, detta är en grund för en väl fungerande skola. Rektorn ansvarar för att alla i skolan känner till vilka nationella mål som finns och skall veta hur den egna skolans resultat förhåller sig till dem. Ledarskapet som rektorsansvaret är förutsätter fysisk närvaro.


När jag läste detta på Skolverkets hemsida häpnade jag över hur det svenska samhället kan låta Ögårdsskolan styras av en opedagogisk, frånvarande illitterat man som tjänar stora pengar åt sig, sin dotter och son på barn som behöver en god pedagogisk ledare, som lyssnar och för dialog. Samhället borde skämmas att man tillåter detta, samhället borde skämmas att man inte agerar med krafttag att få bort honom! Glömmer man att det är skattemedel som finansierar honom att utnyttja barn som behöver en ordentligt rektor som har utbildning."


Inga kommentarer: